Informații ANR

Permisebarca.ro

Informații ANR

Permisebarca.ro

Inscrierea candidatilor se face la Capitania Zonala unde candidatul doreste sa sustina examenul. Inscrierea se face prin depunerea dosarului de inscriere la secretariatul comisiei.

La inscriere, fiecare candidat va semna o declaratie personala privind luarea la cunostinta a prevederilor metodologiei de organizare si desfasurare a examenelor de evaluare a competentei in vederea emiterii certificatelor internationale de conducator de ambarcatiune de agrement.

Dosarele de înscriere trebuie să fie complete în momentul înregistrării Fișei de înscriere.

Vezi aici sesiuni examene ANR Fișă cu actele necesare pentru examen ANR Fișă înscriere examen ANR Model contestație examen ANR

Dosarul de inscriere la sesiunea de evaluare trebuie sa contina urmatoarele acte:

1. FISA DE INSCRIERE completata de catre solicitant.

Descarcă aici fisa inscriere examen ANR

2. Adeverinta care sa ateste ca solicitantul este apt din punct de vedere medical si psihologic, prezentand in acest sens certificate medico-psihologice, emise cu cel mult 3 luni inainte de data inscrierii la examen, eliberate de medicul de familie si un psiholog sau de o policlinica, care sa ateste starea de sanatate, in special din punct de vedere al acuitatii vizuale si auditive, in original si copie in vederea legalizarii „Conform cu originalul”.

3. Actul de studii in original si copie in vederea legalizarii „Conform cu originalul”.

4. Brevetul/ Certificatul international de conducator de ambarcatiune de agrement in original si copie in vederea legalizarii „Conform cu originalul” (unde este cazul).

5. Adeverinta de absolvire a cursurilor de pregatire, in conformitate cu prevederile „ Ordinului Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Regulamentului privind cerintele minime de pregatire precum si conditiile de obtinere a certificatelor internationale de conducator de ambarcatiune de agrement”, original si copie in vederea legalizarii „Conform cu originalul”.

6. Actul de identitate in original si copie in vederea legalizarii „Conform cu originalul”.

7. Dovada achitarii taxei de participare la sesiunea de evaluare, conform normelor legale (se noteaza pe fisa de inscriere numarul si data chitantei).

Desfasurarea probelor de evaluare

1. Probele de evaluare se desfasoara la data, ora si locul (sala) planificate. Orice modificare ulterioara se va aduce la cunostinta candidatilor de catre secretar, in timp util.

2. Pentru aceeasi proba de evaluare si aceasi clasa de certificat, toti candidatii trebuie sa beneficieze de aceleasi conditii, atat prin numarul, cat si prin natura si continutul probelor de examen.

3. Se interzice accesul persoanelor straine in salile in care se desfasoara probele de evaluare pe toata perioada derularii acestora.

4. Candidatii se vor prezenta pentru sustinerea fiecarei probe de evaluare la data si locul stabilit (sala) stabilit, cu 15 minute inainte de ora planificata pentru inceperea probei respective.

5. Candidatii trebuie sa se prezinte intr-o tinuta ingrijita si sa aiba un document de identitate asupra lor. Secretarul comisiei va anunta candidatii asupra acestor cerinte in timp util.

6. Candidatii trebuie sa aiba o atitudine cuviincioasa fata de toti membrii comisiei, sa nu fie sub influenta bauturilor alcoolice in timpul sustinerii probelor de evaluare si sa nu impiedice sau sa perturbe organizarea si desfasurarea acestora.

7. In timpul desfasurarii probelor de evaluare, candidatilor li se permite pentru examenele tinute in limbi straine folosirea dictionarelor.

8. La fiecare proba, inainte de a lua cunostinta de subiectele probei de evaluare, candidatii trebuie sa depuna la locul indicat orice materiale scrise (documentatie, manuale, carti, caiete, harti, etc.), aduse in plus fata de cele permise.

9. La inscriere, fiecare candidat va semna o declaratie personala privind luarea la cunostinta a prevederilor metodologiei de evaluare (model anexa 7).

10. Din momentul luarii la cunostinta a subiectelor probei de evaluare si pana in momentul terminarii sau intreruperii probei respective, candidatilor nu li se permite:

10.1. sa paraseasca sala (locul) de desfasurare a probei de evaluare;

10.2. sa comunice intre ei, indiferent prin ce mijloace;

10.3. sa foloseasca alte materiale scrise decat cele permise;

10.4. sa utilizeze telefoane mobile sau alte dispozitive electronice;

10.5. sa comunice cu evaluatorii pentru comentarea subiectelor sau in legatura cu acestea.

Evaluarea competentei profesionale a candidatilor

1. Evaluarea competentei a candidatilor se face la nivelul continutului programelor analitice corespunzatoare clasei sau zonei de navigatie a certificatului pentru care acestia candideaza.

2. La fiecare proba corespunzatoare claselor A si B, evaluarea cunostintelor candidatilor se face in mod independent, cu note de la 0 (zero) la 10 (zece)

3. Notarea probelor scrise se face functie de procentajul raspunsurilor corecte, nota fiind calculata cu doua zecimale.
Ex 1. Daca numarul de intrebari din modul este de 30, raspunsuri corecte 24, procentajul raspunsurilor corecte este de 80%. Deci nota finala va fi 8.00.
Ex. 2. Daca numarul de intrebari din modul este de 26 intrebari, raspunsuri corecte 22, candidatul este declarat ADMIS.

4. Notele acordate se inscriu separat in „Fisa notelor”(model anexa 3).

5. Candidatul va fi considerat promovat daca s-a obtinut cel putin baremul si cu conditia ca la fiecare disciplina sa se obtina nota minima de promovare.

Rezolvarea contestatiilor

Contestatiile cu privire la rezultatele obtinute la probe, date sub forma de test, se fac numai de catre candidatii in cauza, in scris, inainte de parasirea salii de evaluare si vor fi adresate presedintelui sesiunii de evaluare.

Contestatiile se vor depune pentru intrebarea sau intrebarile considerate de catre candidat ca nu sunt conforme si se inregistreaza la secretariatul comisiei de evaluare. Intrebarile cu raspunsuri nemarcate vor fi tratate ca raspunsuri gresite (incorecte).

Analiza lucrarii se va face de catre un evaluator nominat de presedintele sesiunii de evaluare, care poate fi membru al comisiei de evaluare sau din personalul de specialitate al ANR, al Capitaniilor Zonale, al Capitaniilor de port sau al Oficiilor de capitanie.

Pentru rezolvarea contestatiilor se procedeaza in modul urmator:

I. se reevalueaza si se renoteaza lucrarea, daca aceasta este necesar.

II. se verifica daca testul listat la calculator este semnat de candidat si membrii comisiei. In cazul unor enunturi considerate de catre evaluator ca nu sunt conforme, se repuncteaza lucrarea si se opereaza modificarile corespunzatoare in situatia finala a candidatului.

III. rezultatul reevaluarii este definitiv si se consemna intr-un proces verbal de verificare a contestatiei (F04ECPN17).

IV. se opereaza modificarile corespunzatoare in situatia finala a candidatului.

Nu se admit contestatiile care:

1. Se depun dupa parasirea salii de evaluare.

2. Diferenta dintre rezultatul obtinut de candidat si punctajul minim de promovare este mai mare de 1 punct.

3. Se depun in numele contestatarului de catre alte persoane.

Discipline si probe de evaluare a competentei. Baremuri de promovare.

Conducator de ambarcatiune de agrement Clasa C:

# Disciplina Numar intrebari
1 COLREG 8
2 Navigatie maritima 6
3 Marinarie 6
4 Conducerea si manevra ambarcatiunilor cu motor 6
Numar total intrebari: 26.
Timp alocat: 60 minute.
Barem minim promovare: 22 raspunsuri corecte.

Conducator de ambarcatiune de agrement Clasa C - Examen de diferenta:

# Disciplina Numar intrebari
1 COLREG 10
Numar total intrebari: 10.
Timp alocat: 20 minute.
Barem minim promovare: 8 raspunsuri corecte.

Conducator de ambarcatiune de agrement Clasa D:

# Disciplina Numar intrebari
1 Regulamentul de navigatie pe Dunare 10
2 Marinarie 8
3 Conducerea si manevra ambarcatiunilor cu motor 8
Numar total intrebari: 26.
Timp alocat: 60 minute.
Barem minim promovare: 22 raspunsuri corecte.

Conducator de ambarcatiune de agrement Clasa D - Examen de diferenta:

# Disciplina Numar intrebari
1 Regulamentul de navigatie pe Dunare 10
Numar total intrebari: 10.
Timp alocat: 20 minute.
Barem minim promovare: 8 raspunsuri corecte.

Cursurile noastre teoretice și practice de navigație

Cursuri teoretice și practice Clasa C

Cursuri teoretice și practice Clasa C

Certificatul dă dreptul titularului să conducă ambarcaţiuni de agrement în zonele maritime care să nu depăşească o distanţă de maximum 6 Mm faţă de ţărm

  • Locații: Mangalia-Limanu, Snagov – Lac Snagov;
Cursuri teoretice și practice Clasa D

Cursuri teoretice și practice Clasa D

Certificat care dă dreptul titularului să conducă ambarcaţiuni de agrement pe căi navigabile interioare
  • Locații: Mangalia-Limanu, Snagov – Lac Snagov;
Cursuri teoretice și practice Clasa S

Cursuri teoretice și practice Clasa S

Recunoașterea competențelor de a executa navigația cu vele
  • Locații: Mangalia-Limanu;
Cursuri teoretice și practice GMDS-LRC

Cursuri teoretice și practice GMDS-LRC

Certificatul pentru operare în sistemul de radiocomunicaţii GMDSS
  • Cursul include o parte de teorie și una de simulator;
  • Locații: Mangalia-Limanu, Snagov – Lac Snagov;
Cursuri teoretice și practice Clasa S

Pachet Cursuri teoretice și practice Clasa C+D

Clasa C - Certificatul dă dreptul titularului să conducă ambarcaţiuni de agrement în zonele maritime care să nu depăşească o distanţă de maximum 6 Mm faţă de ţărm
Clasa D - Certificat care dă dreptul titularului să conducă ambarcaţiuni de agrement pe căi navigabile interioare

CALENDAR CURSURI PERMIS AMBARCAȚIUNE

2024

Martie

Cursuri clasele C, D, S, GMDSS-LRC

Înscrie-te acum pentru sesiunea 2024

Aprilie

Cursuri clasele C, D, S, GMDSS-LRC

Înscrie-te acum pentru sesiunea 2024

Mai

Cursuri clasele C, D, S, GMDSS-LRC

Înscrie-te acum pentru sesiunea 2024

Ți-ai dorit dintotdeuna să navighezi liber? Să ai permis barcă și să fii propriul căpitan? Acum ai prețuri speciale de la permisebarca.ro.

Dacă alegi pachetul de cursuri Clasele C+D, prețul total este de 1980 lei 1000 lei

Pentru grupuri solicitați ofertă.

Dacă alegi pachetul de cursuri Clasele C+D+S, prețul total este de 3780 lei 2300 lei

Pentru grupuri solicitați ofertă.

Dacă alegi pachetul de cursuri Clasa S-Sailing, prețul total este de 2100 lei 1400 lei

Pentru grupuri solicitați ofertă.