• 0787 868 646
 • |
 • Cursuri autorizate de Autoritatea Navală Română

Cursul de conducere a ambarcațiunii
de agrement clasa D

Cursul este susținut sub îndrumarea instructorului Iulius Sâncrăian, alături de instructor Florin Gusman, atât la nivel teoretic, cât și la bordul unei ambarcațiuni la cursul practic de manevrare și navigare.

La finalizarea “Cursului de pregătire pentru navigație Clasa D” se susține un examen teoretic și practic pentru a primi Certificatul de absolvire. Absolvenții cursurilor de pregătire se pot înscrie ulterior la examenul oficial de navigație susținut la una dintre căpităniile ANR (Autoritatea Navală Română) din teritoriu.

Certificatul Internaţional de Conducător de Ambarcaţiune de Agrement cu motor, Clasa D, eliberat prin examen la ANR (Autoritatea Navală Română) asigură dreptul titularului să conducă ambarcaţiuni de agrement pe căi navigabile interioare.

Cursuri teoretice pentru manevra
unei ambarcațiuni Clasa D

La absolvirea cursului veți dobândi:

 • Cunoștințe teoretice solide, necesare și suficiente unui începător, care aspiră la certificatul de conducător de ambarcațiune de agrement clasa D – navigație pe ape interioare;

 • Cunostințele teoretice pentru a recunoaște și a acționa corespunzător la semnele și semnalele de pe căile de navigație interioare de la mal, cât și la luminile, semnele și semnalele purtate de nave

 • Însuşirea procedurilor de căutare-salvare şi supravieţuire pe mare, a regulilor de menţinere a vitalităţii ambarcaţiunilor în caz de avarii.

 • Îndemânarea și siguranța de sine pentru a manevra fără riscuri o ambarcațiune cu motor.

Inscrie-te acum

Pentru învățarea cunoștințelor teoretice și abilităților practice se studiază:

 • Cadrul legislativ sub care se desfășoară activitatea ambarcațiunilor de agrement

 • RND - Regulamentul de Navigație pe Dunăre

 • Noțiuni de construcția ambarcațiunii

 • Marinărie

 • PAM - Primul Ajutor Medical

 • Noțiuni de matelotaj

 • Manevra ambarcațiunii cu motor

 • Mijloace de salvare colective si individuale

Bibliografie

Examenul de obținere a permisului de navigator

După absolvirea cursurilor și obținerea diplomei, viitorii skipperi se pot înscrie la una dintre căpităniile regionale ale Autorității Navale Române pentru susținerea examenului și obținerea Certificatului international de conducător de ambarcațiune clasa D.

Află mai multe

Cursuri practice pentru
manevra navei cu motor

Partea practică a manevrei navei cu motor are loc pe lacul Snagov pe durata unei zile.

Pe timpul practicii, veți învăța să conduceți un yacht cu motor, să vă orientați și să efectuați manevrele de care poate depinde viața dumneavoastră și a pasagerilor de la bordul ambarcațiunii pe care o conduceți.

Costul combustibilului consumat se achită la sfârșitul cursului (în aceeași zi), în numerar.

Prețul cursului este 850 RON

Condițiile pentru obținerea Certificatului Clasa D

Candidații pot participa la examenul organizat la căpităniile de port, dacă îndeplinesc următoarele condiții:

 • Au absolvit Cursul de conducere a ambarcațiunii de agrement clasa C și au obținut atestatul corespunzător;
 • Dețin Certificatul internațional de conducător de ambarcațiune de agrement clasa C și dau un examen de diferență la cunoașterea RND (Regulamentul de Navigație pe Dunăre);
 • si
 • Au absolvit Cursul de operator radiocomunicatii GMDSS-LRC și au obținut certificatul corespunzător;

Examenul de obținere a permisului de navigator

După absolvirea cursului și obținerea diplomei, viitorii skipperi se pot înscrie la una dintre căpităniile regionale Autoritatea Navală Română pentru susținerea examenului de obținere a Certificatuluilui intenațional de conducător de ambarcațiune clasa S.

Documente necesare inscriere examen
permis conducator ambarcatiune clasa S:

- Fisa inscriere examen - download

- Adeverinte /certificate medico-psihologice, emise cu cel mult 3 luni inainte de data înscrierii la examen, eliberate de medicul de familie si un psiholog, cu mentiunea: “ Apt pentru conducerea ambarcatiunilor cu motor.” in original si copie in vederea legalizării „Conform cu originalul”

- Act studii (minim 8 clase) in original si copie in vederea legalizării „Conform cu originalul”

- Adeverinta de absolvire a cursurilor de pregatire emisa se o scoala nautica acreditata ANR

- Act identitate in original si copie in vederea legalizării „Conform cu originalul”

- Dovada achitarii taxei de participare la examen

- o fotografie tip pasaport

Evaluarea candidaţilor se face teste tip GRILA generate de calculator.

Află mai multe

Te așteptăm la bord

Completează formularul de înscriere și vino alături de noi să înveți teoria și practica navigației alături de echipa de
bord, instructorii și căpitanii noștri de ambarcațiuni.

Inscrie-te acum