• 0787 868 646
 • |
 • Cursuri autorizate de Autoritatea Navală Română

Cursul de conducere a ambarcațiunii
de agrement clasa C

Absolvirea „Cursului de Pregătire pentru navigație Clasa C” este necesară pentru obținerea Certificatului Internaţional de Conducător de Ambarcaţiune de Agrement cu motor, Clasa C.

Participanții primesc prin examen la final de curs un Certificat care atestă absolvirea cursurilor școlii PermiseBarca.ro pentru a se înscrie ulterior la examenul oficial de navigație susținut la una dintre căpităniile ANR din teritoriu.

Certificatul Internaţional de Conducător de Ambarcaţiune de Agrement cu motor, Clasa C vă acordă dreptul să conduceți ambarcațiuni de agrement pe mare până la o distanță de 6 mile marine de coastă.

Cursuri teoretice pentru manevra
unei ambarcațiuni Clasa C

La absolvirea cursului veți dobândi:

 • Cunoștințe teoretice solide, necesare pentru a naviga pe mare (în ape costiere);

 • Cunostințele necesare din punct de vedere teoretic pentru a recunoaște luminile, semnele și semnalele purtate de navele maritime pentru executarea în deplină siguranță a navigației;

 • Abilități pentru executarea cu pricepere a navigației costiere;

 • Însuşirea procedurilor de căutare-salvare şi supravieţuire pe mare, a regulilor de menţinere a vitalităţii ambarcaţiunilor în caz de avarii.

 • Îndemânarea și siguranța de sine necesare pentru a manevra fără riscuri, pe mare, o ambarcațiune cu motor.

Inscrie-te acum

Pentru învățarea cunoștințelor teoretice și abilităților practice se studiază:

 • Cadrul legislativ sub care se desfășoară activitatea ambarcațiunilor de agrement

 • COLREG – Regulamentul pentru prevenirea coliziunilor pe mare

 • Noțiuni de construcția ambarcațiunii

 • Marinărie

 • Noțiuni de matelotaj

 • Mijloace de salvare colective și individuale

 • Vitalitatea ambarcațiunii

Bibliografie

Cursuri practice pentru
manevra navei cu motor

Cursurile practice vor avea loc fie pe Marea Neagra, fie In Delta Dunarii, fie pe Lacuri : Herastrau, Snagov, Colibita, etc.

În cadrul cursului veți învăța să conduceți un yacht cu motor, să vă orientați pe mare să efectuați toate manevrele de care poate depinde viața voastră și a pasagerilor de la bordul ambarcațiunii/yachtului vostru.

De alfel, acest permis de conducator ambarcatiune clasa C va permite sa conduceti un skijet pe ape maritime de peste 2,5m lungime.

Prețul cursului este 850 RON

Condițiile pentru participarea la cursuri

Pentru a participa la cursul pentru obţinerea, prin examen, a unui certificat internaţional de conducător de ambarcaţiune de agreement, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • Să aibă vârsta minimă de 18 ani;
 • Să fie apt din punct de vedere medical, în special din punctul de vedere al acuităţii vizuale și auditive;
 • Sa faca dovada unei diplome de studii in copie si original;
 • Actul de identitate;
 • 1 fotografie
 • Achitarea taxei de participare.

Te așteptăm la bord

Pentru a va inscrie la cursuri, va rugam sa dati click pe butonul de
mai jos completand formularul cu datele necesare iar un reprezentant va v-a contacta in cel mai scurt timp posibil.

Inscrie-te acum

Condițiile pentru obținerea Certificatului Clasa C

Participanții primesc în urma susținerii unui examen la final de curs un Certificat care atestă absolvirea “Cursurilor de navigație Clasa C” pentru a se înscrie ulterior la examenul oficial de navigație pentru obținerea Certificatului Clasa C, susținut la una dintre căpităniile ANR (Autoritatea Navală Română) din teritoriu.

Acte necesare:

 • Certificatul de conducător de ambarcaţiune de agrement Clasa D și susținerea unui examen de diferență COLREG
 • Certificatul General de Operator de Radiocomunicaţii GMDSS-LRC
 • sau

 • Brevetul de comandant de navă sau brevetul de ofițer punte second, ori alte brevete de marină
 • Certificat de absolvire al „Cursului de Pregătire pentru obţinerea Certificatului Internațional de Conducător de Ambarcaţiune de Agrement cu Motor, Clasa C”

Examenul de obținere a permisului de navigator

După absolvirea cursului și obținerea diplomei, viitorii skipperi se pot înscrie la una dintre căpităniile regionale Autoritatea Navală Română pentru susținerea examenului de obținere a Certificatuluilui intenațional de conducător de ambarcațiune clasa C.

Documente necesare inscriere examen
permis conducator ambarcatiune clasa C/D:

- Fisa inscriere examen - download

- Adeverinte /certificate medico-psihologice, emise cu cel mult 3 luni inainte de data înscrierii la examen, eliberate de medicul de familie si un psiholog, cu mentiunea: “ Apt pentru conducerea ambarcatiunilor cu motor.” in original si copie in vederea legalizării „Conform cu originalul”

- Act studii (minim 8 clase) in original si copie in vederea legalizării „Conform cu originalul”

- Adeverinta de absolvire a cursurilor de pregatire emisa se o scoala nautica acreditata ANR

- Act identitate in original si copie in vederea legalizării „Conform cu originalul”

- Dovada achitarii taxei de participare la examen

- o fotografie tip pasaport

Evaluarea candidaţilor se face teste tip GRILA generate de calculator.

Află mai multe